aktualności

14 lutego 2023

Młodzi w centrum kina – nowy projekt Gdyńskiego Centrum Filmowego

Autor: Natalia Spychalska

MŁODZI W CENTRUM KINA to projekt realizowany w ramach europejskiej inicjatywy Collaborate to Innovate, dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej z programu Kreatywna Europa/ MEDIA, przez zrzeszone w Europa Cinemas trzy kina studyjne: Gdyńskie Centrum Filmowe, Kino Światowid w Elblągu oraz Kino Echo w Jarocinie.

Innowacyjność projektu polega na nowym spojrzeniu na młodego widza – tu jest on postrzegany jako źródło cennej wiedzy o tym, jakie są jego oczekiwania i potrzeby wobec kina. Tym samym stawiamy go w pozycji aktywnego uczestnika procesu przygotowania kin do wprowadzenia określonych filmów do repertuaru. To zasadnicza zmiana wobec obecnej sytuacji, w której młody widz jest jedynie biernym konsumentem oferty filmowej, przygotowanej dla niego przez dorosłych profesjonalistów, którzy z założenia „wiedzą lepiej”. Celem organizatorów projektu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o kinie europejskim, by było ono dla nich atrakcyjne i zachęcało do aktywnego uczestnictwa w kulturze kinowej.

Projekt MŁODZI W CENTRUM KINA obejmuje uczestników z trzech grup wiekowych: 8-11 lat, 12-15 lat oraz 16-18 lat. Zapraszając szkoły i kina do udziału w projekcie organizatorom zależało na tym, by uczniowie pochodzili z różnych miast i środowisk, by wyniki projektu były jak najbardziej obiektywne. Założeniem całego przedsięwzięcia jest jego uniwersalność – wynikami badań organizatorzy chcą dzielić się z kinami europejskimi zrzeszonymi w Europa Cinemas, a następnie propagować realizację projektu w innych miastach i krajach.

Dzieci i młodzież biorą udział w organizowanych w trzech kinach przedpremierowych seansach filmowych, które są uzupełniane przez poświęcone im spotkania, a także warsztaty tematyczne. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody pracy, w tym m.in. ankiety, burze mózgów, zajęcia artystyczne, rozmowy z psychologami i edukatorami filmowymi.

Dobór repertuaru jest nieprzypadkowy. Organizatorom zależy na prezentacji filmów wartościowych, zdobywców nagród na międzynarodowych festiwalach. Dotychczas dzieci i młodzież obejrzały m.in. francusko-belgijską koprodukcję familijną „Uwolnić Poly”, uhonorowany nagrodą Kryształowego Niedźwiedzia na tegorocznym festiwalu Berlinale „Comedy Queen”, dramat „The Silent Twins” nagrodzony Złotymi Lwami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, „Mecz o wszystko” – niderlandzką produkcję familijną wyróżnioną na Zlín International Film Festival for Children and Youth oraz francuski dramat „Na pełny etat”, nagrodzony na ubiegłorocznym Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji.

Uczestnicy, po obejrzeniu projekcji, wypełniają Dzienniczki kinomana, rozmawiają z edukatorami oraz socjologiem. Organizatorom zależy na nauczeniu ich, że o kinie warto rozmawiać, wysłuchaniu ich opinii i porównaniu ich z opiniami rówieśników z innych miast.

Kino to nie tylko filmy. W ramach projektu organizowane są również warsztaty okołofilmowe.

I tak dzieci i młodzież z Gdyni i z Elbląga miały możliwość uczestniczenia w zajęciach z tworzenia animacji poklatkowej. Podczas zajęć uczniowie tworzyli krótkie filmy animowane, których tematykę wybrali zgodnie z własnymi upodobaniami. Licealiści i licealistki wzięli udział w warsztacie poświęconym filmowi i fotografii, najpopularniejszymi obok muzyki współczesnym środkom wyrazu, a najmłodszych uczestników projektu czekała wizyta w studiu filmowym Gdyńskiej Szkoły Filmowej, gdzie uczyli się sztuki fotografii z wykorzystaniem krótkiej ekspozycji, pozwalającej na zamrożenie ruchu fotografowanych osób.

Organizatorom zależy na pokazaniu uczestnikom, że siłą europejskiego kina jest jego różnorodność, że każdy kraj tworzy inne, charakterystyczne dla niego filmy i warto się na tę odmienność otworzyć. Poprzez prezentowane filmy, rozmowy po nich i przeprowadzane warsztaty chcą poruszyć ważne kwestie takie jak: otwartość na drugiego człowieka, akceptacja odmienności, ciekawość świata.

Projekt ma również silny aspekt badawczy – od początku organizatorzy współpracują z socjologiem, który na potrzeby realizacji projektu przygotował ankiety wiedzy o filmie, pozwalające ocenić stan wiedzy uczestników w początkowej fazie projektu, ankiety po filmie, które wskazują, co uczestnicy myślą o obejrzanym filmie, a także arkusze obserwacji, które pomagają prowadzącym spotkania po filmie w podjęciu i poprowadzeniu rozmowy. Otrzymane dotychczas raporty przedstawiają w bardzo ciekawy sposób wnioski, które nasuwają się z otrzymanych ankiet. Analiza porównawcza dotyczy zarówno grupy wiekowej jak i miejsca zamieszkania uczestników.

Koordynatorem projektu jest Gdyńskie Centrum Filmowe, będące od 2015 roku sercem filmowych wydarzeń w Gdyni. Mieści się tu kino studyjne, w którym pasjonaci kina mogą na co dzień oglądać najlepsze produkcje filmowe z Polski, Europy i świata. Także tu swoje siedziby mają Gdyńska Szkoła Filmowa – kształtująca studentów na wydziale reżyserii – oraz Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni – działająca na polu edukacji filmowej oraz promocji polskiego kina, organizująca corocznie Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. GCF to wreszcie miejsce wielu działań edukacyjnych związanych z filmem – od zajęć dla najmłodszych pasjonatów kina po cykle kulturalnych spotkań dla seniorów.

Partnerami projektu są Kino „Echo” w Jarocinie, które działa niemal nieprzerwanie od 1929 roku, oferując swoim widzom nie tylko filmy komercyjne, ale promując polskie i europejskie produkcje oraz zapewniając wiele pozafilmowych wydarzeń w ramach różnych projektów, m.in. spotkań autorskich, wykładów, warsztatów i spektakli, a także Kino „Światowid” w Elblągu, w którego repertuarze można znaleźć bogatą ofertę filmów dla dzieci i młodzieży, produkcje polskie i europejskie oraz filmy festiwalowe i artystyczne, wyświetlane w ramach CICAE – Art Cinema oraz autorskie programy związane z promocją historii kina i produkcji filmowej.

Projekt realizowany jest do maja 2023 roku.

Wnioski z realizacji projektu zostaną przedstawione szerokiej publiczności podczas konferencji kin studyjnych Europa Cinemas.

Informacje o projekcie znajdziecie na stronie www.gcf.org.pl/mlodzi-w-centrum-kina

oraz na profilu Facebook.

Zobacz również

16 lutego 2024

NASZA KLASA W CENTRUM KINA

Zapraszamy klasy szkół podstawowych i średnich do zapisywania się na wyjątkowe lekcje filmowe realizowane w przestrzeniach Gdyńskiego Centrum Filmowego i Gdyńskiej Szkoły Filmowej organizowane przez Pomorską Fundację Filmową w Gdyni - NASZA KLASA W CENTRUM KINA.

13 października 2022

Filmowe Myśli. Kino Lekcje 2022

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni zaprasza na „Filmowe Myśli. Kino Lekcje” – projekt skierowany dla młodzieży szkół średnich pasjonującej się kinematografią oraz nauczycieli zainteresowanych edukacją filmową, mający na celu przybliżenie uczniom zagadnień związanych z analizą filmu, a także zachęcenie do wykorzystania filmu jako wartościowego tekstu kultury. Tegoroczny prowadzący i autor programu to Tomasz Kolankiewicz – filmoznawca […]

18 kwietnia 2023

„Filmowe myśli. Kino lekcje” powracają!

W programie trzeciej edycji wyjątkowego projektu Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni, skierowanego do młodzieży licealnej i jej nauczycieli, znajdą się webiniaria, filmowe lekcje, spotkania z twórcami oraz projekcje filmów w reżyserii współczesnych mistrzów kina.